Stichting            Symbiose

--- Stichting Symbiose is in oprichting ---

 

Site-Disclaimer

 

"Stichting-Symbiose" verleent u toegang tot http://www.stichting-symbiose.nl (“de Website”) 

"Stichting-Symbiose" spant zich in om de inhoud van de Website zo snel mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het helaas toch mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Zodra wij hier wetenschap van hebben corrigeren wij dit uiteraard direct.

"Stichting-Symbiose" kan voor op de Website opgenomen hyperlinks, naar websites of diensten van derden, nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

"Stichting-Symbiose" zal kopiëren en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

"Stichting-Symbiose" behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover mededeling te hoeven doen.

 

Stichting-Symbiose, Arnhem, maart 2015

"Stichting-Symbiose" | waar meedoen telt    info@stichting-symbiose.nl
UA-59108336-1